jemapro.no


Gå til innholdet

Motorprosjekt

En effektiv ny ekspansjonsmotor som vi tenker å prøve ut innen "ny og fornybar energi" - CHP (Combined Heat and Power). En motor som drives av damp, kan fyres med nærmest hva som helst av energikilder.
Hvorfor lage varme kun for varmen sin del, når du samtidig kan produsere elektrisk strøm. I dette ligger det topp energiutnyttelse.

Biobrenselfyrt CHP vil være CO2 nøytralt og miljøvennlig.
Andre miljøvennlige energiløsninger for eksempel drevet med: geotermisk eller sol energi(CSP), er også meget interessant i forhold til slike motorer.

Dette er enkle og meget skalerbare motorer - kan lages nokså små, eller så stor som det er mulig å maskinere.

Samarbeidspartner søkes: Vi er på jakt etter en markedsaktør som ser potensialet innen ny og fornybar energi.
Investor(er) søkes - ta gjerne kontakt

Jensen Motoren med generator

Den korte videoen og fotoet viser motoren med generator påmontert - her drevet med trykkluft. Går den på trykkluft så går den på damp, så enkelt er det. Motoren står her løst oppå et bord å går, den har veldig lite vibrasjoner og ferdig optimalisert vil den også gå en del stillere. (høyreklikk eventuelt i ruten for å starte avspilling på nytt)

Det neste som bør gjøres er å få bygget opp en demoenhet for å dokumentere og optimalisere motoren og apparaturen rundt den.
Når dette er ferdig kompletert, vil vi ha et komplett CHP anlegg, som vil danne grunnlag for produksjon av de første biobrenselfyrte skalerbare CHP pilotanleggene.

www.jemapro.no


Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden