jemapro.no


Gå til innholdet

Bordplater i stein

Store bordplater i stein - ca. 160 cm i diameter

Steinplatene her, har en tykkelse på ca. 8 til 10 cm og kan avrettes/planeres på ene siden, slik at en får en jevn og fin bordflate.
Har flere bordplater, som hver vil veie kanskje mellom 500 og 600 kg.
Kan evnetuelt leveres med et rundt understell i naturstein - vekt avhengig av utforming - blir fort noen hundre kilo her også.
Kan leveres som de er omgående, skal ene siden planeres, må en regne med 2 til 3 uker leveringstid.

Ta gjerne kontakt dersom et tungt og eksklusivt hagebord er av interesse.

gunnar@jemapro.no

En betongkummering er solid og kan fungere godt som bordunderstell. Kler en kummeringen med f.eks. skifer eller annen naturstein, vil det bli et eksklusivt hagebord på ca. Ø 160 cm


Steinkjernen her kan deles opp til flere bordplater eller anvendes til andre formål
Ta gjerne kontakt.


Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden